O nás
Animácie
Akcie
Čo u nás platí
Galéria
Kontakt
Čo u nás platí

Vstup a príjem dieťaťa do detského kútika

Pri vstupe do detského kútika je rodič povinný uviesť najmä meno a priezvisko dieťaťa a telefonický kontakt, prípadne dobrovoľne iné údaje ako napríklad vek, adresa. Po zaregistrovaní dieťaťa je rodičovi/zodpovednej osobe vydaný lístok s uvedením údajov, najmä: meno a priezvisko, čas vstupu do priestoru, index, číslo vstupu. Dieťa je po vstupe do priestoru povinné sa vyzuť v priestore šatne, prípadne si odložiť vrchné oblečenie. V prípade, že do priestoru vstupuje rodič dieťaťa, je povinný sa tiež vyzuť. Vstup dieťaťa môže pracovníčka odmietnuť, ak zistí že jeho zdravotný stav nie je vhodný na vstup do detského kútika. Neodporúčame ponechať dieťaťu drahé veci ako retiazky, mobilné telefóny, prstene a pod. – personál nezodpovedná za ich prípadnú stratu alebo zničenie. V prípade, že rodič predpokladá ponechania dieťaťa v detskom kútiku dlhší čas, odporúčame navštíviť pred vstupom do detského kútika WC.

Pobyt v priestore

Dieťa počas pobytu v priestore má zakázané ničiť zariadenie a vybavenie detského kútika. Pohyb v priestore Detského kútika mimo časti šatne nie je povolený v topánkach (prípustné sú prezuvky). Počas animačných programov je časť priestoru vymedzená na ich realizáciu. Dieťa má k dispozícii nechladenú pramenitú vodu, ktorú mu na požiadanie vydá obsluhujúci personál.

Prevzatie dieťaťa z Detského kútika

Pri vyzdvihnutí dieťaťa rodičom z detského kútika je rodič povinný si prevziať dieťa v šatni a pri opustení priestoru odovzdať obsluhe vstupný lístok, na základe ktorého mu bude vzhľadom na čas strávený v priestore Detského kútika určená cena za pobyt v Detskom kútiku. Do priestoru Detského kútika nebude vpustený dieťa/rodič bez vstupného lístka. V prípade straty vstupného lístku sa účtuje jednorazový poplatok 10 € (301,26 Sk) + určená cena za pobyt v detskom kútiku. V uvedom prípade obsluha na základe iných dôkazových prostriedkov odovzdá dieťa rodičovi, ktorý dieťa priniesol a určí cenu za pobyt v Detskom kútiku.

Markepee, s. r. o.